Arun Yuvak Sangha, Bihpuria Dev Bl, North Lakhimpur, Assam